Slavnosti města 2017
Pátek 26. května 2017 -

Sumpersko.net

Nově přidaný článek

Oteplení probudilo kůrovce

26.05.2017 - Oteplení probudilo kůrovce - Začalo jarní rojení

Počasí

polojasno

26.05.2017 - Pátek

Teplota: 18 / 6 - PoloJasno

skorojasno

27.05.2017 - Sobota

Teplota: 19 / 9 - SkoroJasno

TDK bike

Podmínky užití

Pečlivě se prosím seznamte s následujícími ustanoveními a podmínkami.

Vstupem na server http://www.sumpersko.net a na kteroukoli z jeho stránek souhlasíte s tím, že níže uvedená ustanovení a podmínky jsou pro Vás závazné. Jestliže nesouhlasíte s níže uvedenými ustanoveními a podmínkami, nevstupujte na server http://www.sumpersko.net nebo na kteroukoli z jeho stránek.

Provozovatelem tohoto serveru je firma Šumpersko.net s.r.o., IČO: 28656253, DIČ: CZ28656253, (dále jen „provozovatel“).
COPYRIGHT © Šumpersko.net s.r.o. Veškerá práva vyhrazena.

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva ke stránkám, jakož i k informacím a materiálům na nich uvedeným a k jejich uspořádání jsou majetkem provozovatele.

Ochranné známky

Server obsahuje ochranné známky registrované provozovatelem, který může oprávněně uplatňovat nárok na práva spojená s dalšími ochrannými známkami a značkou služeb obsažených na serveru http://www.sumpersko.net.

Použití informací a materiálů

Změna v informacích a materiálech obsažených na těchto stránkách, jakož i v ustanoveních, podmínkách a v popisech na nich se objevujících je vyhrazena. Neoprávněné užití serveru http://www.sumpersko.net provozovatele a jeho systémů, zahrnující neoprávněný vstup do systémů provozovatele, zneužití hesla a/nebo zneužití jakýchkoli zveřejněných informací, nikoli však omezené pouze na tyto případy, je přísně zakázané.

Žádné záruky

Informace a materiály uvedené na serveru http://www.sumpersko.net, včetně textu, grafiky, odkazů a dalších položek, jsou poskytnuty bez záruky. Provozovatel neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o přesnost, přiměřenost nebo úplnost uvedených informací a materiálů, a výslovně se zříká odpovědnosti za případnou chybnost či neúplnost těchto informací a materiálů. V souvislosti s uvedenými informacemi a materiály se neposkytuje jakákoli záruka, byť nepřímá, výslovná nebo statutární, včetně záruky neporušení práv třetích osob, majetkového práva, možnosti obchodního uplatnění, vhodnosti pro určitý účel či nenapadnutelnosti počítačovým virem, nikoli však s omezením pouze na tyto případy. 

Omezení odpovědnosti

Provozovatel v žádném případě nebude odpovědný za jakékoli škody, včetně přímých nebo nepřímých, zvláštních, souvisejících nebo následných škod, ztrát nebo výdajů vzniklých v souvislosti se serverem http://www.sumpersko.net nebo jeho použitím, nikoli však s omezením pouze na tyto případy. Není zodpovědný za nemožnost použití ze strany jakékoli osoby nebo v souvislosti s jakoukoli poruchou, chybou, přerušením provozu nebo přenosu, napadením počítačovým virem nebo odkazovým či systémovým selháním, a to i v případě, budou-li zástupci provozovatele na možnost vzniku takových škod, ztrát nebo výdajů upozorněni. 

Předávané informace

Veškeré informace předané provozovatelem prostřednictvím serveru http://www.sumpersko.net zůstanou ve vlastnictví provozovatele, který je oprávněn je užívat, a to pro jakýkoli účel (pokud účel takového užití není omezen a/nebo stanoven obecně závaznými právními předpisy a/nebo na základě dohody mezi klientem a provozovatelem), stejně tak veškeré myšlenky, koncepty, know-how či postupy obsažené v informaci, kterou uživatel serveru http://www.sumpersko.net jeho prostřednictvím provozovateli poskytl. Ve vztahu k poskytnutým informacím nevyplývá pro provozovatele žádný závazek dodržovat princip mlčenlivosti, s výjimkou případů odsouhlasených provozovatelem v přímém obchodním vztahu s klientem nebo v jiných specificky dohodnutých případech mezi klientem a provozovatelem či v případech, kdy takový závazek vyplývá z obecně závazných právních předpisů. Toto ustanovení v žádném případě neomezuje odpovědnost a závazky provozovatele vůči klientům obsažené v ujištění provozovatele o ochraně osobních údajů klientů.

Dostupnost

Server http://www.sumpersko.net není určen jako dostupný a/nebo k užití osobami a/nebo entitami ve státech či v jurisdikci, kde by taková dostupnost či užití byly v rozporu s místními platnými právními předpisy.

Dodatečné podmínky

Některé části serveru http://www.sumpersko.net se mohou řídit zvláštními podmínkami, které doplňují tato pravidla. V případě rozporu s těmito pravidly jsou závazné zvláštní podmínky upravující užití takových částí serveru http://www.sumpersko.net.

Další články z rubriky

Oteplení probudilo kůrovce

Oteplení probudilo kůrovce

Začalo jarní rojení

Opilý řidič zavinil nehodu ve Vikýřovicích

Opilý řidič zavinil nehodu ve Vikýřovicích

Vozidlo navíc nemělo platnou technickou prohlídku

VIDEO! Šumperk zahájí turistickou sezónu 1. června

VIDEO! Šumperk zahájí turistickou sezónu 1. června

Turisty doprovodí na prohlídkové okruhy průvodci z infocentra

Do kina Retro vstoupí příběh rebela Polunina

Do kina Retro vstoupí příběh rebela Polunina

Silný příběh velkého talentu

 
Podmínky užití   |    Prohlášení o přístupnosti   |    Reklama a inzerce   |    Kontakty

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Sumpersko.net s.r.o. zakázáno.